Borcu olanlar dikkat!

Vergi, SGK, trafik cezası, MTV gibi birçok borcun yapılandırılması için tanınan süre 1 Şubat'a kadar uzatılmıştı. Vergi ve SGK prim borçları olmak üzere kamuya olan borçların yapılandırılmasında son 3 güne girilirken hala başvurunun nasıl yapılacağı konusu merak ediliyor. Peki ama vergi, SGK, MTV, trafik cezası gibi borçlar nasıl yapılandırılıyor? Nakit ödemede borçların yüzde 90’ı siliniyor mu? e-Devlet vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte detaylar...

Borcu olanlar dikkat!
  • 28 Ocak 2021, Perşembe 16:55

Yapılandırmada son tarih 2020'nin sonuydu, bir aylığına ertelendi. Bu süre, 1 Şubat'ta doluyor. Sosyal güvenlik borçlarını yapılandırmak isteyenler için son 5 gün.
Bugüne kadar da 1 milyon 428 bin kişi yapılandırma için başvurdu. Hazır bu imkandan yararlanmak için 5 gün süre varken, kafalarda hala nasıl başvuru yapılacağına dair soru işaretleri var. İşte tüm merak edilenler…

2020'nin ağustos ayı da dahil öncesine ait tüm sosyal güvenlik borçlarınızı yapılandırabileceksiniz. Ağustos ayı sonraki borçlar için yapılandırmadan yararlanılamayacak.
Yapılandırma kapsamında borcunuzu ister peşin, ister taksitle ödeme imkanınız var. Peşin ödemeyi tercih ederseniz borcunuzun gecikme cezası ve gecikme zammı Yurt İçi Üretim Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) üzerinden hesaplanan tutarın yüzde 90'ı silinecek.

PEŞİN ÖDEMEYE DİKKAT!

Hürriyet'te yer alan habere göre, okuyuculardan gelen sorulardan anlaşılıyor ki, peşin ödeme konusu yanlış anlaşılıyor. Zannediliyor ki, tüm borcun yüzde 90'ı siliniyor.
Doğrusu, prim borcunuzun aslını ödeyeceksiniz, borcunuzun gecikme cezası ve zamanının yüzde 90'ı silinecek. Borcunuzu, bir seferde değil de iki taksit halinde ödemek isterseniz ve ilk taksiti de mart başında öderseniz bu sefer gecikme zammı ve cezasının yüzde 50'si silinecek.

EN FAZLA 18 AY

Yapılandırma kapsamında borcunuzu 6-9-12-18 ay taksitler halinde de ödeyebileceksiniz. Taksitler ise 2 ayda bir ödenecek ve en fazla 18 ay taksitlendirme yapılacak.
Örneğin, 18 aylık taksitlendirmek isterseniz borcunuzu 36 ayda ödeyeceksiniz. Borcunuzu taksitlendirmek istediğinizde taksit sayısına göre katsayı uygulanacak ki, katsayılar yasada belirtilmiş durumda.
Borcunu 6 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.045, 9 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.083, 12 eşit taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.105, 18 taksitte ödemeyi tercih edenlere 1.15 katsayılar uygulanacak.

Örneğin, geçmiş prim borcunuz için yapılandırmaya başvurdunuz, prim borcunuz üzerine Yİ-ÜFE uygulaması üzerinden gecikme zammı uygulandı ve toplam borcunuz 20 bin lira olarak çıktı. Bunu da 12 taksitle ödemek istediniz.
Borcunuza uygulanacak 1.105'lik katsayı ile toplam borcunuzu çarpacaksınız, ödeyeceğiniz toplam tutar 22 bin 100 lira olacak ve bunu da iki ayda bir 1.841 lira olarak ödeyeceksiniz ve 24 ay boyunca ödeyeceksiniz.

BAĞ-KUR'LULAR NE YAPACAK?

Yapılandırma kapsamında Bağ-Kur'lular prim borçlarını yapılandırabilecekleri gibi geçmişte hizmet süreleri durdurulanlar, bu sürelerini canlandırabilecek.
Hizmet süreleri durdurulan Bağ-Kur'lular, yapılandırmaya başvurduklarında durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarlarını hesaplattırıp, 1 Mart tarihine kadar borçlarını ödemeleri halinde bu süreler sigortalılık süresinden sayılacak ve emeklilikte hesaba katılacak.

31 Ekim 2020 tarihi itibariyle prim borcu olan Bağ-Kur'lular borçlarını ödemez ya da yapılandırmazlarsa sigortalılıkları durdurulacak. Hiç prim ödemeyenler ise sigortalı oldukları tarih itibariyle sigortalılıkları durdurulacak. Bu şekilde durdurulan süreler sigortalılık sürelerinden sayılmayacak.

Yapılandırmadan, genel sağlık sigortasına borcu olanlar da yararlanabiliyor. 2020'nin ağustos ayı itibariyle genel sağlık sigortası borcu olanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun tamamını ödemeleri halinde bu borca ilişkin ceza ve zam silinecek, sadece ana borç ödenecek.

Borçlar peşin ödenebileceği gibi taksitle de ödenebilecek. Genel sağlık sigortası borcu için başvuru yapılmasına gerek yok, geçmiş borçlar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapılandırılıyor.

Bugüne kadar gelir testi yaptırmamış olanlar 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilecek. Testin sonucuna göre geçmiş primlerini ya devlet karşılayacak ya da primlerini kendileri ödeyecek.

E-DEVLET VERGİ BORCU YAPILANDIRMASINA NASIL BAŞVURULUR?

e-Devlet üzerinden 'İnteraktif Vergi Dairesi' uygulamasına giriş yaparak vergi borcu yapılandırması yapabilirsiniz. Sistemde Yapılandırma İşlemleri başlığı altında '7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu Kapsamında Tecil İşlemleri' bölümünden başvurunuzu yapabilirsiniz.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRMA KAPSAMINDA?

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmadan yararlanacak alacaklar şunlardır:

· Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları ile bunlara bağlı gecikme faizleri, gecikme zamları gibi fer'i alacaklar,

· İdari para cezaları,

· Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,

· Sigorta primleri ve topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

İl özel idarelerinin, 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

· Belediyelerce tahsil edilen bütün vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları ile bunlara bağlı fer'i alacaklar,

· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara, TÜRMOB'a, barolara, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile ihracatçı birliklerine ait olan aidat ve diğer bazı alacaklar,

· Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları'nın 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen asli ve fer'i amme alacakları,

· KOSGEB tarafından kullandırılan ve uygunsuzluğu tespit edilmiş destek ödemelerinden kaynaklı olan alacaklar,

· Organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine kullandırılan kredilerden kaynaklı alacaklar,

· Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları,

· Türk Standardları Enstitüsü'nün alacakları,

· İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları alacakları,

· Kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları.

6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri hâlinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunda öngörülen faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.

Karalar, Ceyhan’ın muhtarlarıyla buluştu... Karalar, Ceyhan’ın muhtarlarıyla buluştu...

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık