YUMURTALIK TOPLULAŞTIRMADA BÜYÜK RANT VURGUNU İDDİASI!

YUMURTALIK TOPLULAŞTIRMADA BÜYÜK RANT VURGUNU İDDİASI!
  • 24 Nisan 2022, Pazar 16:04

Yumurtalık’ta Toplulaştırma adı altında büyük vurgunun yapıldığı öne sürüldü. Dönemin belediye başkanı Turgut Erişmen ve mevcut belediye başkanı Türkeş Filik ve ailesinin yanı sıra Bilgesu firmasının toplulaştırma eli ile büyük hazine arazi rantı sağladığı öne sürüldü.

2015 yılında Kaldırım, Tahiriye, ve Deveci uşağı köylerinden alınan verimsiz ve kıraç araziler, çok düşük fiyatla Bilgesu firmasına satıldığı, Bilgesu firması da toplulaştırma adı altında devletin hazine arazilerini  Yumurtalık Merkeze bağlı Akyuva ve Akdeniz mahallesinde sahil şeridindeki hazine arazileriyle takas ederek,  Yumurtalık 1/1000 ölçekli imar projesi kapsamına dahil ettiği iddia edildi. Bu konudaki resmi yazı Yumurtalık kaymakamlığınca 15.02.2016 gün ve 189 sayılı yazısı ile ilçe Ziraat odası başkanlığına gönderildiği öğrenildi. Ziraat Odası da gönderdiği cevabı arazilerin satış fiyatının metre karesi 1.98 kuruştan olacağını, satış ve takas yapılmasında her hangi bir olumsuz durum olmadığını beyan eden yazıyı imzalayarak gönderdiği öğrenildi.

Toplulaştırma mevzuatına göre aynı köy hudutları içerisinde arazi taşıma veya takası işlemi yapılırken, mevzuat dışı takas yapıldığı, köyden köye takas taşıma işi yaparak, devletin hazine arazilerini ranta çevrildiği iddia edildi.

Firma yetkilisi  Faruk kıllı ve belediye başkanı kardeşi Cavit arabacı Filik   yazışma takibini yaptığı, takip sürecinde gerekli yazışmalar için kurum ve kuruluşlara imza karşılığında ikna etmek için el altından para verdiği iddia edildi.

Yumurtalık Kaymakamlığı’nın yazısına istinaden gönderilen Yumurtalık Ziraat Odası Başkanlığı’nın cevabı yazısı ilişikte olduğu, Ziraat Odası’nında  bilerek 1.98 kuruştan cevap yazdığı iddia edildi.

İşte! Taşınması istenilen arazilerin ada ve parsel bilgileri

Söz konusu Kaldırım Mahallesi 75 parsel ve Tahiriye (Kuzupınarı) Mahallesindeki 469,486,487,492,526,588,589, nolu parsellerin tamamı Bilgesu A.Ş ye tapusu tescil edilmiştir.

Deveciuşagı Mahallesi’ndeki   234,522,634,637,638,765,926,ve1022 nolu parsellerin tamamı Faruk kıllı kendi üzerine tescil edtirmiş sonrada Bilgesu A.Ş ye tapusu devretmiştir.

Değiştirmesi söz konusu olan Yumurtalık merkez Akdeniz Mahallesi 296 ada 70,73,76,77, nolu taşınmazların TAPU ve KADASTRO veri kayıtlarında bulunamadığı öğrenildi. Nereye taşındığı bilinmiyor.

Takas edilmesi için ismi geçen yumurtalık Akyuva Mahallesi’ndeki 3755 ada diye yazılan ama aslında 375 ada da 241,276,278,279,280,281,282,283,285, nolu parsel yeri TAPU ve

KADASTRO veri kayıtlarında bulunamadı ve nereye taşındığı bilinmiyor.

 Akyuva Mahallesi 375 ada 168,169,172,173,174,175,177,182,232,241,276,278,279,280,281,282,

 283, ve 285 nolu taşınmazların tamamı Yumurtalık maliye hazinesine ait olduğu öğrenildi.

TAKBİS ORJİNAL VERİLERİNE BAKILACAK OLURSA; Söz konusu olan Akyuva Mahallesi’ndeki  taşıma/takas  işlemi yapılması istenilen devlete ait hazine arazileri bilgileri  yer almaktadır.

Toplulaştırma kapsamın da  usulsüz olarak takası veya taşınması istenilen araziler belediyenin imar planında olan 1/1000 ölçekli imar planına içerisine dahil edilip, aldıkları kıraç verimsiz araziler taşıma usulü ile bir gecede dönümü 350 bin 400 bin olacağı öğrenildi.

Taşıma ve takas rantı için belediye tarafında ise dönemin Yumurtalık İmar Müdürü Gül Derya Demir belediye başkanı Türkeş Filik ve imar komisyon üyeleri el altından 1/1000 ölçekli imar planı paftalarında büyükşehir belediyesine haber vermedği, imar planı revizyonu yaptırmadan gizli olarak 1/1000 lik paftaları değiştirdiği ve  kendilerine arazi takası rant sağladığı iddia edildi.

İŞTE YUMURTALIK 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI

TAPU VE KADASTRO  ekranın da Taşınması yapılan  (Akyuva Mahallesi 375 ada 177 parselin Yumurtalık 1/1000 ölçekli imar planı içinde olduğu görüldü. Diğer 372 ada 4 parsel ve 375 ada ,1,168,169,172,173,174,175,182,232,241 parsellerinde aynı olduğu ortaya çıktı.

Bilirkişilerin yorumunda; Kaymakamlık tarafında ise mal müdürlüğü tarafından görüş sorma yazısın da kaymakamlık tarafından 15.02.2016 189 sayı yazı içindeki parsellerin toplulaştırma eli ile takas yapılacağı ve içerikteki parsellerin hazineye ait parseller olduğunu ortaya çıktı. Ziraat Odası’na görüş yazısı cevabında Ziraat odası da  adı geçen parsellerin satışı halinde m2 1,98 kuruş gibi komik bir fiyat vererek, Kaymakamlıkça bu parsellerin devlete ait hazine arazisi olup olmadığı bilinmez mi, araştırma yapılmadı mı, nasıl olurda devlete ait hazine araziyi komik rakama satışa çıkarıyorlar. Bu durum Kaymakamlıkça gözden kaçabilecek bir durum mudur, bu büyük arazi rantı nasıl olurda fark edilmez? Sorusu soruldu.  

Edinilen bilgiler doğrultusunda Faruk Kıllı’nın Ayvalık Mahallesi kendi ailesine ait olan 536,537,541,544,546,547,549,550,552,423 parsellerden Ayvalık köyü hudutlarında olan devlete ait hazine arazisi 587,589 nolu parsellere takas yaptığı iddia edildi. Bu parselleri ile takas işlemi toplulaştırma haritasına bakıldığında  görüldüğü ortaya çıktı.

Sayı ve numarası verilen ve tarım reformu genel müdürlüğünden Gürsel Küsek imzalı yazıda, Yumurtalık ilçesi Akyuva Mahallesi’nde bulunan 366- 367- ve 374 ada nolu taşınmazların kısıtlılık halinin kaldırıldığı ve Yumurtalık ilçesinde konut ihtiyacını karşılamak için imar planı içerisine olduğu ve toplulaştırma dışında bırakılacağı bildirilmişti. Faruk Kıllı, Cavit Arabacı Filik  ve Bilgesu-Prolant şirketler grubunun “Biz buradaki hazine arazileriyle  Tahiriye, Deveciuşağı ve Kaldırım köylerinden aldığımız arazilerin takas işlemini gerçekleştirdik,” dediği iddia edildi. Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik vasıtasıyla da imar planı içerisine koyulduğu ve Yumurtalık’ta konut yapmak isteyen ve enerji ihtisas bölgesine tesis kurmak isteyen, bizim yerlerden arsa almak zorundadır, demek istediği öne sürüldü.

Bilgesu-Prolant firmaları Yumurtalık bölgesinde Tarım reformu eski genel müdürü Gürsel Küsek  vasıtası ile kanunsuz olarak yüzlerce parsel arsa ve arazi aldığı iddia edildi.  Kanunsuz olarak verimli araziler ile yer değiştirdiği, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik’in yardımı ile kültür ve turizm şehri haline gelmesi devlet tarafından programa alınmış olan Yuurtalık’ta yeni imar sahaları ile değiştirildiği öne sürüldü.

Yumurtalık’lı vatandaşlar; Devletimizin ve milletimize ait olan en kıymetli hazine arazileri yine devletin vermiş olduğu yetkileri kullanan bir yetkili tarafından kendisinde ortak olduğu herkes tarafından bilinen ve düşünülen firmalara peşkeş çekilmiş ve bölge insanını çok mağdur etmişlerdir.” Denildi.

Yumurtalık’taki rant iddiasında başka kimlerin adı geçiyor?

Yumurtalık ilçesinde ki büyük hazine arazisi rantı ve rant’a engel olmaya çalıştığı iddia edilen Abdul Vedat Yurt’un iddiası İlçede geniş yankı uyandırdı; İşte O iddialar;

Abdul Vedat Yurt’un mahkemeye verdiği ifadeleri ortaya çıktı. İşte O ifadeler;

“Mütahitlik  işi yapan, herkes tarafından Feto örgütü mensubu olarak bilinen ve yine Şırnak iline tayini çıkınca istifa edip belediye başkanı Türkeş Filik ile ortak müteahhitlik yapan  Eski Emniyet Müdürü Cemal ÖZCAN. Yumurtalık Emniyet Mesubu Azem Bozkurt. 2011 - 2016 tarihleri arasında;

 BİLGESU-PROLANT Şirketleri Sahibi Ümit Günay Akıncı, Yumurtalık bölgesinde başlayan toplulaştırma çalışmalarından sonra bu bölgeden sınırsız şekilde arazi alımına başlamıştır. Bu bölgeye tamamen yabancı olan Ümit Günay Akıncı , Tarım Reformu eski genel müdürü Gürsel Küsek’in ortağı ve yakın arkadaşıdır. Gürsel Küsek Yumurtalık ilçesinin Ayvalık köyündendir. Bu yakınlığı ve ortaklığı vereceğimiz belgelerde göstermiş olacağım.

Bilgesu-PROLANT şirketler gurubu ilk önce bu bölgeden arazi alımlarına başlarken, bu bölgede organik tarım yapacaklarını, depolama tesisleri kuracaklarını, burada köylülere ektirecekleri arazilerde yetişen mahsulleri ihraç edeceklerini, dolayısıyla köylünün gelir seviyesini yükselterek köylüyü refaha kavuşturacaklarını vaad ederek, köylülerin kendilerini iyi bilmelerini, köylüye yardımcı insan olarak kendilerini empoze edip  güven sağlamışlar, hatta üç-dört sene önce almış oldukları arazileri ,köylünün bedava sürmesine razı olmuşlar ve esas niyetlerini saklamışlardır. Şimdiye kadar olduğu gibi yine takiyye yoluna gitmişler, kendilerini saklamaya muvaffak olmuşlardır.

Bilgesu- Prolant firmaları bu şekilde arazi alımlarına devam ederken, mahalli seçimler olmuş, Yumurtalık belediyesinde yönetim değişmiş, başkan Türkeş Filik  ve kardeşi Cavit Arabacı Filik’te arsa ve arazi alım-satımına başlayınca, bölgede yeni bir ortaklık tesis edilmiştir.

Bu ortaklığın tesis edilmesinde en büyük etken aynı ilçede doğan ve tarım reformu genel müdürlüğü görevini ifa eden Gürsel Küsek’tir. Bilgesu firmasıyla ortaklığı bulunan eski genel müdür, bu sefer kendisi tarafından toplulaştırma ihalesi verilen bor inşaat firmasıyla beraber, bu bölgede yapılacak coğrafi haritaların ve arazi parselasyonunun derecelendirmesi ve toprak etüt raporları da masa başında hazırlatılarak, hem daha sonra yapılacak yağmanın temelleri atılmış, hem de kendi istediği firmaya etüt raporu hazırlatılarak devletin ayırdığı bütçe, yandaşlara peşkeş çekilmiştir.” İfadelerini kullandığı öne sürüldü.

TOPRAK  ETÜD, SONDAJ,TESVİYE  MÜTHAİT FİRMA  ÇALIŞMALARINDA USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİA EDİLDİ!

500.000 dönüm arazide %1’lik bir oynamayla, inanılmaz bir rantın ortaya çıktığı öne sürüldü. Taşeron firma girdiği köylerde % kaç   arasında kesinti yaptığı, Toplulaştırma işlemi bittikten sonra arta kalan arazilerin kimlere peşkeş çekildiği bilinmediği iddia edildi.

Toplulaştırma işleri için devletin 73.000.000 tl ödenek verdiği ancak bu ödeneğin nereye harcandığı bilinmiyor. Toplulaştırma toprak etüt çalışmalarını kendi tanıdıkları bir firmaya verip, masa başında toprak etüt yapılarak ve ilçe ve köylerde toprak derinliği ölçmek için her köyde yapılması gereken toprak derinliği sondaj çalışmaları sadece 3 köyde yapıldığı,  tarla tesviyeleri de düzgün yapılmayarak toplulaştırma derecelendirme haritası çizilerek bölge de eksik toplulaştırma yapıldığı iddia edildi.

”benim arazimden ne kadar çalacaklar” kaygısı içinde olan köylüler, arazi sahiplerinde güvensizlik yarattığı öğrenildi. Yolsuzluk şaibelerin işin içine karışmasıyla köylüler diken üstünde olduğu, tüm şikâyetlerin de karşılıksız kaldığı öne sürüldü.

Toplulaştırmanın Yumurtalık ta başarısız olduğu ve amacın dışına çıkarak arazi rantı’na döndüğü iddia edildi.

2010-2016 yılları arasında arazi topladığı iddia edilen Bilgesu- Prolant firma sahibi Ümit Günay Akıncı’nın havuz oluşturarak rant elde ettiği öne sürüldü.

Faruk Kıllı’nın o dönem Yaygın Kanaat Bor firmasından maaş aldığı, buradan Gürsel Küsek’in tapu işlemlerini takip ettiği, Gürsel Küsek’in eşi Aysen Yaşar Küsek üzerine tarla alarak, daha sonra bu tarlaları Bilgesu firması havuzuna aktardığı iddia edildi. Faruk Kıllı’nın Deveciuşagı Mahallesi 104,105,123,291,625,628,642,670 nolu parselleri kendi üzerine tescil ettirdiği, Mayıs 2015 tarihine kadar Bilgesu A.Ş üzerene devir işlemi gerçekleşmemiş, bu parsellerin kim üzerine tescil edildiği bilinmediği öne sürüldü.

Faruk Kıllı’nın Ayvalık mahallesi 536,537,541,544,546,547,549,550,552,423 nolu tarıma elverişli arazileri ilk önce kendi adına tapu tescili yaptırdığı, sonra da Bilgesu A.Ş ye devrettiği öğrenildi.

Faruk Kıllı’nın Aayvalık köyünde kendi ailesi üzerine olan arazileri Ayvalık köyü deniz kenarında bulunan maliye hazinesine ait 587,589, nolu tarım arazisi parselleri ile  takas işlemi toplulaştırma haritasına bakıldığında  görülüyor.

Tarım Reformu Eski Genel Müdürü Gürsel küsek Ayvalık köyü, köy civarında bulunan 693 nolu parseldeki 60,000m2 (60 dönüm) yetişmiş narenciye bahçesini ilk önce Yumurtalık Toplulaştırma ihalesinin verildiği BOR inşaat ta şoför olarak çalışan Salih ÜNSEL adına tescil edildiği, daha sonra Salih Ünsel, Bilgesu A.Ş ‘ye devrettiği iddia edildi.  Narenciye bahçenin n kullanımı Gürsel  Küsek ve kardeşleri tarafından yapıldığı öne sürüldü.

Dönemin Bor inşaat şoförü Salih ÜNSEL Ayvalık ve Haylazlı köylerinden,

434,461,478,480,186,693,135,501,504,516,575,641,642,644,686,695,699,702,704 tarım arazilerini ilk önce kendi üzerine tescil ettirdiği daha sonra Firma yetkilisi Faruk Kıllı tapu intikalini yaparak Bilgesu A.Ş’ye devrettiği öne sürüldü.

Beytullah Kıllı’nın Yumurtalık Mahallesi’ndeki üzerine kayıtlı 489 parseldeki tarlayı Bilgesu firmasına devrettiği iddia edildi.

Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik , Küçük Yumurtalık Mahallesi’ndeki 591,592, tarım arazilerini ilk önce kendi tapusunu kendi adına tescil ettirdiği daha sonra da Bilgesu A.Ş ya devrettiği iddia edildi.

Cavit Arabacı Filik, Küçük Yumurtalık Mahallesi 805 parseldeki  araziyi ilk önce kendi adına tescil ettirdiği daha sonra  Bilgesu A.Ş adına devrettiği iddia edildi.

Mehmet Filik, kendi üzerine kayıtlı olan, Yumurtalık Mahallesi 59-591-592-599-651-699-727-759 nolu parseldeki taşınmaz haklarını Bilgesu firmasına devrettiği, Mehmet Filik’in

Yumurtalık belediyesi çalışanı Levent Önal vekaletiyle Bilgesu firmasına arazi devri yaptığı iddia edildi.

Ali Cabbar Filik, cinayet işlemekten dolayı kaçak olduğu dönemde, kendi mülkiyetinde olan Yumurtalık Mahallesi, 244-37-59-592-599-651-699-727-759 nolu parseldeki taşınmazlarını Bilgesu firmasına satttığı iddia edildi.

2010 ve 2016 yılları içerisinde yukarıdaki adı geçen kişilerin ne kadar arazi aldıkları ve bu arazilerin akıbetlerinin ne olduğu bilinmezken,

Başkan Türkeş Filik Sanko Petrokimya şirketine Yumurtalık’ta deniz kenarında bulunan Gölovası Mahallesi mevkiinde mülkiyeti belediye ait olan 6000 m2 araziyi ihalesiz olarak ahbap çavuş ilişkisi sistemiyle 600.000 TL üzerinden devir ettiği iddia edildi. Oysaki bu arazinin 1000m2 sinin değeri 1.000.000 TL’dir. Bu satışın nasıl gerçekleştirildiği bilinmiyor.

Bölgede almış oldukları arazileri toplulaştırma vesilesiyle ele geçirerek bölgede ENBA termik santrallere 1 dönümünü 200,000 TL arazi  satıldığı biliniyor.

FETHULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN ADANADA Kİ KARA PARA AKLAMA SORUMLUSU VE PARA KASASI OLDUĞU BASIN HABERLERİNDE DE ÇIKAN AHMET DURUK, BİLGESU FİRMASINDAKİ HAVUZA DAHİL OLDUĞU İDDİA EDİLDİ.

Ahmet Duruk, kendi üzerine kayıtlı bulunan Yumurtalık Mahallesi 50-50-591-592-727-489 nolu parseldeki arazilerini Bilgesu firmasına devrettiği öne sürüldü.

Başkan Türkeş Filik’in,  PROLANT firma yetkilisi Yılmaz ALMA ile birlikte icra müdürlüğü odasında ihale yaptığı iddia edildi.

İcra müdürlüğündeki kamera kayıtları incelediğinde,  kayıtlar da  belediye görevlilerin ve belediye başkanı Türkeş Filik’in orada olduğu iddia edildi.

İhale usulünde ihaleye çıkan araziler verilen kıymet değerinin üzerinde satılması gerekirken, tam tersi ihaleye tek girdirilen firma, taşınmazların verilen kıymet değerinin altında satılması ve hepsinin de aynı firmaya satılması mevzuata ve  usule aykırı ve arazi rantını da çok açık  olduğu öne sürüldü.

PROLANT mühendislik firmasının aldıkları arazilerin  hepsi kıymet değerinin altında olduğu ve rant sağladığı iddia edildi.

Başkan Türkeş Filik’in ihlale evraklarında firmaya peşkeş çektiği iddia edildi.

Ve  böyle birçok belge mevcut durumda.

Yumurtalık'ta devasa rantın ve Devlet arazilerinin peşkeş çekilmesinin iddiası, Yumurtalık'ta yaşayan vatandaşların ve muttarların olayı doğruladığı öne sürülüyor.  

Devamı, salı günü çıkacak olan Tam Adana Gazetesi'nde...

 

 

 

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 1 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU

yukarı çık